Zdravotní pojišťovny
 

Jsme smluvními partnery s těmito zdravotními pojišťovnami:
 


VZP Kód pojišťovny: 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
VoZP Kód pojišťovny: 201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
ČPZP Kód pojišťovny: 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
OZP Kód pojišťovny: 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
ZPMV ČR Kód pojišťovny: 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Výkony, které nejsou hrazeny ze smluvního pojištění hradí pacient dle našeho platného ceníku výkonů.