Kombinovaný test pro vyhledávání Downova syndromu
 

a dalších vývojových vad plodu v I. trimestru těhotenství
Co je to kombinovaný test v I. trimestru těhotenství?

Tento test slouží k vyhledávání plodů s Downovým syndromem a plodů s dalšími vývojovými vadami jako je např. trisomie 13 a 18.Vaše miminko se s největší pravděpodobností narodí zdravé. Cílem tohoto testu je sdělit Vám, jaká je pravděpodobnost, že by se právě u Vás mohlo jednat o plod s Downovým syndromem.Nejedná se o invazivní test. Invazivní testy jako je amniocentéza /odběr plodové vody/ či biopsie choria /odběr vzorku placenty/ Vám sice spolehlivě diagnostikují zdravé miminko, ale jsou spojeny bohužel i s 1% pravděpodobností ,že dojde ke ztrátě jinak zdravého miminka právě v důsledku invazivnosti metody.Proto většina žen dává přednost kombinovanému testu v I. trimestru těhotenství.

Co vyšetřujeme?

Test začíná krátkým ultrazvukovým vyšetřením v asi 10.-11. týdnu těhotenství,jehož cílem je určit přesně délku plodu a tudíž délku těhotenství. Ne všechny ženy mají pravidelný menstruační cyklus a ne vždy souhlasí délka těhotenství s datem posledních menses.

Dále odebíráme vzorek krve ze žíly mezi 1O. - 13. týdnem těhotenství,optimální odběr je

v 10. - 12. týdnu, aby výsledky krve již byly k dispozici, až přijdete v 13. týdnu na ultrazvukové vyšetření. Z Vaší krve stanoví akreditovaná laboratoř hodnoty tzv. free beta HCG a PAPP-A hormonů. Toto biochemické vyšetření je důležité, neboť plody s Downovým syndromem a jinými vadami mají hodnoty rozdílné od zdravých plodů.

Po odběru krve Vám bude sdělen termín ultrazvukového vyšetření.Toto vyšetření trvá asi půl hodiny. Cílem je potvrdit prosperující těhotenství,normální vývoj plodu,vyšetřit anatomii plodu viditelnou v tomto období těhotenství. Nejdůležitější hodnotou je velikost resp. šíře tzv. šíjového projasnění – to je tekutina v zátylku plodu.Plody s Downovým syndromem,trisomií 13 a 18 a jinými vadami např. srdce mají tuto hodnotu významně zvýšenou.

Po absolvování ultrazvukového vyšetření se Vaše hodnoty hormonů a hodnoty ultrazvukového vyšetření zadají do programu a ihned obdržíte výsledek vyšetření testu s vysvětlením od lékaře. Výsledek testu Vám dále pomůže v rozhodování, zda dále absolvovat invazivní vyšetření či nikoli. Invazivní vyšetření /amniocentézu/ doporučujeme v případě, že riziko postižení plodu vyjde vyšší než 1:300, tedy např. 1:40 atd..

V každém případě vždy konsultujeme výsledky s Vámi individuálně.

Pokud z nějakého důvodu nebudete chtít provést odběr krve ze žíly či nebudete tento odběr stíhat, provedeme Vám výše uvedené podrobné ultrazvukové vyšetření a stanovíme riziko dle věku matky a dle hodnot získaných při ultrazvukovém vyšetření.

Kdo provádí vyšetření:

MUDr. Alena Roušarová, akreditovaný lékař, licence udělena FMF centrem Londýn

Centrum fetální medicíny pro screening I. trimestru těhotenství

Poliklinika Ravak, Gynekologicko-porodnická ambulance,Čechovská 57, Příbram VIII., tel. 318 427 434

Na objednání volejte tel: 318 427 434 nejlépe v úterý, středu a čtvrtek dopoledne.

Kombinovaný test I. trimestru není hrazen z veřejného zdravotního pojištění,cena testu je 700,-Kč.phone-volume-solid.svg

Objednejte se:

Tel. 720 509 844, 318 427 434

Více

globe-africa-solid.svg

Dovolená - zástup

Informace o nepřítomnosti v ordinaci

Více

route-solid.svg

Kudy k nám

Jak se k nám dostanete

Více